FSC matične ćelije

LABORATORIJA & BANKA (FSC) FETALNIH MATIČNIH ĆELIJA

Klinika „Cell Therapy Center EmCell“ iz Kijeva, čiji je   predstavnik za region, od  početka je ustanovila svoju sopstvenu produkciju i sopstvenu banku fetalnih matičnih ćelija (FSC), što je bila jedina ispravna odluka sa aspekta odsustva sertifikovanih ćelijskih suspenzija. U laboratoriji, eksperti pripremaju ćelijske suspenzije i testiraju ih, kako za potrebe lečenja, tako i u naučne svrhe. Zatvoreni postupak transplantacije ćelijske suspenzije je jedini način da se ona obavi bezbedno uz najbolje moguće rezultate. Naučne radove i publikacije klinike "EmCell" možete pronaći ovde.

Preparacija fetalnih ćelija se sprovodi po sledećim fazama:

1.    Pravovremeno i bezbeno prikupljanje fetalnog materijala na ginekološkom odeljenju prema etičkim, moralnim i zakonskim normama-regulativama.
2.    Preparacija suspenzije fetalnih ćelija i njihovo deponovanje u sterilne kontejnere.
3.    Testiranje sigurnosti i vitaliteta suspenzije fetalnih matičnih ćelija, pre krioprezervacije.
4.    Programirana krioprezervacija fetalnih matičnih ćelija koja omogućava optimalo održavanje i čuvanje ćelijske vitalnosti i kvaliteta suspenzije.
5.    Postavljanje suspenzije, spremne za upotrebu, u krio banku.
6.    Obimni genetski, virusloški i bakteriološki testovi.
7.    Testiranje vitalnosti odmrznute suspenzije fetalnih matičnih ćelija.
Velika raznovrsnost uzoraka u kriobanci omogućuje nam da izaberemo optimalnu kombinaciju suspenzije fetalnih matičnih čelija (FSC) kao i protokol tretmana za svakog pacijenta. U nekim slučajevima planiramo korišćenje određenih tipova ćelija za višegodišnje lečenje pojedinih pacijenata, radi postizanja maksimalnih rezultata.

PREDNOSTI (FSC) FETALNIH MATIČNIH ĆELIJA

U poređenju sa drugim matičnim ćelijama, kao na primer iz pupčanika, adultnim matičnim ćelijama i drugim, fetalne matične ćelije imaju sledeće prednosti:

1.    Fetalne matične ćelije omogućavaju tretman bez problema sa histokompatibilnošću.Ove ćelije se ne odbacuju od strane tela pacijenta. Na protiv, one se savršeno uklapaju i funkcionišu mesecima, čak i godinama bez izazivanja imune supresije. U isto vreme, matične ćelije iz pupčanika ili adultne matične ćelije, osim ako se ne koriste za autotransplantaciju, provociraju histokompatiblne antigene, što prouzrokuje sofisticirane procese podudaranja donora-receptora, kao i imunu supresiju.
2.   Diferencioni potencijal FSC matičnih ćelija je daleko veći u odnosu na druge matične ćelije, što znači da mogu da produkuju znatno veći broj specijalizovanih tipova ćelija. Zato tretman fetalnim matičnim ćelijama obezbeđuje ne samo ciljani i očekivani efekat lečenja, već pozitivno deluje na čitavo telo, posebno u psihoemocionalnoj i fizičkoj sferi, na imuni sistem, homeostazu i funkciju internih organa.
3.   Multiplikacioni kapacitet i broj  fetalnih matičnih ćelija je neuporedivo veći nego kod drugih matičnih ćelija: multipliciraju se brže u telu pacijenta i proizviode znatno više naslednih ćelija. Pacijentu se ciljno implantira prethodno pripremljenih 50 miliona fetalnih matičnih ćelija. Za razliku od toga, broj implantiranih autolognih tj. adultnih matičnih ćelija, direktno zavisi od izdašnosti koštane srži samog pacijenta i doseže nekoliko stotina hiljada, ali se tačan broj ne zna sve dok laboratorija ne objavi rezultat,  i to kada je implantacija već odavno završena.
4.    Metode bioinžinjeringa se ne koriste u transplantaciji fetalnih matičnih ćelija. Koristimo isključivo naturalne fetalne ćelije bez dodataka različitih hormona ili farmakoloških aktivnih supstanci. Za razliku od adultnih ili matičnih ćelija iz pupčanika, tehnologije, genetski inženjering, kloniranje i kultivacija se ne sprovode.
5.    Tretman fetalnim matičnim ćelijama je minimalno invazivan. Transplantacija se neznatno razlikuje od aplikacije rutinskih farmakoloških preparata i sprovodi se intavenskim putem, direktnom injekcijom i/ ili subkutano, bez upotrebe opšte anestezije.
6.    Jedan tretman obično traje 2 dana i implantira se ne manje od 50.000.000 fetalnih matičnih ćelija.

INTENZIVAN SIGURNOSNI NADZOR I KONTROLA FETALNIH MATIČNIH ĆELIJA

Bakteriološki, viralni i genetski bezbednosni testovi se sprovode nad svim suspenzijama fetalnih matičnih ćelija koje su namenjene transplantaciji i izvode se nekoliko puta od strane različitih nezavisnih državnih laboratorija.
1.    Donorska trijaža: sve žene koje žele prekid trudnoće iz porodičnih razloga, smatraju se potencijalnim donorima fetalnog tkiva i podvrgavaju se odgovarajućim pregledima, testiranjima uključujući TORCH-infekcije i HIV. Fetalno tkivo se uzima od zdravih žena sa negativnom porodičnom istorijom na genetske bolesti i sa negativnim rezultativa pomenutih testova.
2.    Priprema suspenzije fetalnih matičnih ćelija:
A)  Laboratorija priprema kontrolne uzorke za bakteriološku i gljivičnu analizu. Sterilne mikro-test tube se pune slanim rastvorom koji sadrži fetalne matične ćelije, obeležavaju i šalju na krioprezervaciju. Kontrolni uzorak se šalje na skrining nezavisnoj državnoj ustanovi, a drugi se čuva u banci na dugi vremenski period.
B)  Laboratorije pripremaju suspenzione uzorke za testiranje na viruse. Suspenzija se priprema, uliva u mikro-test tube, obeležava i šalje na krioprezervaciju. Jedan od uzoraka, od svake suspenzije, se šalje na skrining državne nezavisne laboratorije, a drugi se čuva u banci na dugi vremenski period.
3.    Skrining nezavisnih državnih laboratorija:
A)  Na bakterije i gljivice
B)  Virusno testiranje
4.    Hepatitis i HIV skrining:
A)  ELISA i EIA se koriste za HIV (1 i 2) skrining
B)  Ako su antitela pozitivna, obe ćelijske suspenzije se uništavaju prema zahtevima uništenja biološkog otpada.
5.    Prosečan broj po tretmanu: Prosečno ima 10.000.000 fetalnih matičnih ćelija po 1 ml suspenzije. Za prosečan tretman koristi se do 4,5 ml suspenzije fetalnih matičnih ćelija zavisno od cilja koji želi da se postigne.
6.    Doktori, istraživači i laboranti konstantno rade na očuvanju i unapređenju visokog nivoa apsolutne bezbednosti za svakog tretiranog pacijenta.
Oni ne samo da održavaju visok standard nego poboljšavaju i unapređuju svoj rad prema visokim međunarodnih standardima.

Kao pionir u oblasti tretmana fetalnim matičnim ćelijama, klinika održava kvalitet i sigurnosne standarde najveće svetske banke fetalnih matičnih ćelija u svetu. Obično je potreban period od 6 meseci od prikupljanja uzoraka tkiva od donora do dobijanja svih rezultata testova.

Suspenzija zdravih fetalnih matičnih ćelija se koristi za transplantaciju tek kada se dobiju svi sertifikati. Za preko 23 godine prakse i više od 9.400 lečenih pacijenata, na klinici „Cell Therapy Center EmCell“ nije zabeležen ni jedan slučaj post transplantacione infekcije.Iskustva pacijenata

Života J.– Povreda kičmene moždine

Datum rodjenja: 27. Februar 1959. Ruma, Srbija
Tretirana bolest: povreda kičmene moždine

U martu 2005. godine doživeo sam saobraćajnu nesreću. Od zadobijenih povreda ostao sam oduzet. .

Leva ruka nije imala nikakvu funkciju, a desnu sam mogao da koristim sa 40% kapaciteta, bez kontrole fine motorike. Ispod grudi nisam imao nikakav osećaj, mada sam mogao da predosetim potrebu za mokrenjem i pražnjenjem creva. Regulacija telesne temperature je bila vrlo teška. Ili mi je stalno bilo hladno ili nisam mogao da se rashladim, što mi je davalo dodatne probleme. Moj život se potpuno promenio. Počeo sam da gubim nadu, jer po poslednjim dostignućima kozervativne medicine nije bilo puno nade za moj oporavak.U toku 2008. godine od -e sam saznao za mogućnost lečenja matičnim ćelijama. Shvatio sam da bi mi implantacija matičnih ćelija pružila novu šansu za bolji život.
Bio sam izuzetno zadovoljan organizacijom službi klinike, počevši od dočeka na aerodromu, prevozom specijalizovanim vozilom i visoko profesionalnom pruženom medicinskom uslugom i asistencijom -e.Nakon tretmana matičnim ćelijama u septembru 2008. krenuo sam sa upornim vežbanjem sa velikom motivacijom za oporavak. Nakon 6 meseci vratio mi se osećaj u leđima, a delimično u stomačnim mišićima. U desnoj nozi se vratio osećaj dodira, a na levoj delimično. Imam potpuni osećaj u preponama, testisima i povratila mi se erekcija.
Uspeo sam da postignem potpunu koordinaciju ruku. Naročito kod desne šake je poboljšana fina motorika. Pokretljivost i funkcija leve ruke je bolja bar za 50%, a šake 25%. Sada se njome služim kao desnom.

Nakon implantacije matičnih ćelija regulacija telesne temperature je vraćena u normalu.
Imam novi kvalitet života, daleko sam samostalniji i još više motivisan da se podvrgnem novom tretmanu implantacije matičnim ćelijama.

Stanja i bolesti koje se tretiraju matičnim ćelijama

- Povreda kičmene moždine
- Bolesti srca
- Šlog
- Diabetes Mellitus tip 1 i 2
- Metabolički sindrom
- Diabetična neuropatija
- Cerebralna paraliza
- Usporen psihomotorni razvoj
- Idiopatska encefalopatija
- Autizam
- Mišićna distrofija
- Multipla skleroza
- ALS / amiotrofična lateralna skleroza
- Alchajmer
- Parkinson
- Druga neurološka obolenja
- Kardiovaskularne bolesti & Anemija
- Arterijska hipertenzija
- Bolesti očiju & Makularna degeneracija
- Bolesti jetre

- Osteoartroza
- Reumatoidni artritis
- SMA 1, 2 i 3 /spinalna mišićna atrofija
- Erektivna disfunkcija
- Ulcerativni kolitis, Chronova (Kronova) bolest
- HOBP / hronična opstruktivna bolest pluća
- Emfizem pluća
- Anti-Aging, tretman protiv starenja
- Anemija
- Lupus
- Muška neplodnost

- Fridrajhova ataxia

- Kancer (stabilizovan)

 

>> Popunite osnovni formular
>> Pročitajte priče pacijenata

>> Video zapisi pacijenata 

VIDERMA - Terapija matičnim ćelijama


Code Optimisation, CMS and SEO by CSSDIZAJNERKE