Najčešća pitanja

Kako od prvog kontakta sa  -om do odlaska na lečenje matičnim ćelijama?

1.      Na početnoj stranici popunite i pošaljite nam   "Osnovni formular"

2.      U odgovoru Vam šaljemo upitnike i listu potrebne medicinske dokumentacije

3.      Šaljemo Vam statistički pregled uspešnosti lečenja za vašu dijagnozu/stanje

4.      Prevođenje dokumentacije/upitnika na Ruski jezik je obavezno

5.      Slanje prevedene dokumentacije kolegama u "EmCell"  na procenu

6.      U roku od dva radna dana Vam saopštavamo da li ste prihvaćeni na lečenje

7.      Takođe Vam saopštavamo procenu šta će se postići ovim lečenjem

8.      Zatražićemo Vaš skeniran pasoš radi izdavanja predračuna/potvrde za lečenje

9.      Kada ste spremni, predložite nam termin za put, ukupno 4 dana sa transportom

10.    Za Vas i pratioca  rezerviše avio karte i hotelski smeštaj

11.    Po uplati, šaljemo Vam avio karte i potvrdu rezervacije hotela

12.    Plaćanje lečenja obavljate 10 dana pre polaska direktno klinici ili...

13.    Lično po dolasku na kliniku gotovinski u EUR

14.    Dolazak na polazni aerodrom 2 sata pre poletanja, čekiranje

15.    Po potrebi rezervišemo aerodromska kolica

16.    Dolazak na Kijevski aerodrom gde Vas čeka vozač klinike

17.    Dalje možete pročitati "Plan boravka na klinici"

 


Kakvo iskustvo ima klinika "EmCell" u lečenju matičnim ćelijama?

Za preko 23 godine uspešnog rada , lečeno je više od 9.400 pacijenata. Naučne radove i publikacije klinike "EmCell" možete pronaći ovde.

Kojim matičnim ćelijama i kako se leči na klinici "EmCell" u Kijevu?

Klinika  "EmCell" ima svoju banku fetalnih matičnih ćelija. Implantiraju se intravenski i/ili subkutano i/ili kao direktna injekcija, zavisno od dijagnoze. Procedura je bezbolna, neinvazivna i odlično se podnosi od strane pacijenta.

Kad se mogu osetiti prvi efekti lečenja matičnim ćelijama?

Neki primarni efekti se mogu osetiti još za vreme boravka na klinici, a oni glavni u periodu 3-6 meseci nakon implantacije.

Koliko dugo traje terapija matičnim ćelijama na klinici "EmCell" ?

Po pravilu, sam tretman matičnim ćelijama (matičnim stanicama) traje 2 dana, sa putem ukupno 4 dana. Kod tretmana MS-a boravak može trajati 5 dana, sa putem ukupno 7 dana,

Kako mogu biti siguran u bezopasnost terapije matičnim ćelijama i da li

klinika ima licencu za rad?

Sve matične ćelije, iz banke matičnih ćelija klinike "EmCell", prolaze trostruko sigurnosno gljivično, bakterisko, vurusno i genetsko ispitivanje potvrđeno od strane nezavisne državne laboratorije, o čemu se izdaje sertifikat.  Samo žene sa negativnom istorijom genetskih bolesti i negativnim rezultatima genetskog skrininga mogu biti donori fetalnog tkiva.
Suspenzija matičnih stanica se generiše u našim laboratorijama i čuva u našim sopstvenim bankama ćelija, što je i najpouzdaniji i najbezbedniji način rada.
Ovo je glavna prednost u odnosu na mnoge druge klinike koje koriste „spoljnu ćelijsku“ suspenziju. Klinika "EmCell" je jedina koja ima državne licence i za banku matičnih ćelija i za rad sa matičnim ćelijama.

Koliko dana pacijent treba da ostane na klinici, nakon lečenja (period rehabilitacije)?

Imajući u vidu da je naš tretman nehirurški i da ne uključuje kompleksne procedure, poseban period rehabilitacije nakon lečenja nije potreban.

Da li ima nekih neželjenih efekata vezanih za treman fetalnim matičnim ćelijama?

Nije bilo registrovanih ni prijavljenih nuspojava kao ni neželjenih efekata.

Da li je potrebna hospitalizacija za ovo lečenje?

Ovo je lečenje bez hospitalizacije, i tretman traje nekoliko sati po danu. Tokom tretmana, osoba u pratnji može boraviti u bolničkoj sobi zajedno sa pacijentom, pogotovo kada je pacijentu potrebna nega, pažnja bliske osobe ili asistencija. Pacijent može biti hospitalizovan samo u slučaju ako se zahteva 24-časovna medicinska nega pre i posle tretmana matičnim ćelijama.


Da li postoje kontraindikacije / nus pojave?


Lista kontraindikacija je ograničena, ali najvažnije su:

1. Exacerbativni vasculitis: capillaritis, phlebitis, arteritis. Tretman je moguć najmanje tri meseca nakon saniranja ovog problema, u periodu remisije.

2. Značajna pulmonarna hipertenzija.

3. Pneumonija više režnjeva komplikovana akutnom ili subakutnom pneumojijom.

4. Akutna hemophthalmia. Tretman je moguć nakon 3 meseca.

5. Myelocarcinosis, myelofi brosis, terminalni stadijum bolesti (značajna intoksikacija, sistemska dekompenzacija, metabolička disfunkcija)

6. Hronične infekcije. Specifičan tretman je potreban pre implantacije matičnih ćelija.

7. Vakcinacija: ili 3 meseca pre ili 3 meseca nakon tretmana matičnim ćelijama.

Postoje i kontraindikacije koje su u vezi sa drugim dijagnozama pacijenata i koje se detektuju u procesu analize medicinskih izveštaja pacijenta. Zato je kvalitetan stručno-medicinski prevod vaše medicinske dokumentacije na Ruski  jezik od izuzetnog značaja.

Neželjene reakcije nisu zabeležene.

Da li ovaj tretman / lečenje za posledicu može da ima stvaranje teratoma ili tumora?

Za razliku od embrionalnih matičnih ćelija u ranoj fazi razvoja (1-2 nedelje stare in vitro) koje karakteriše nekontrolisani rast i sposobnost izazivanja teratoma i drugih komplikacija, matične ćelije koje se ovde koriste su stare 5-8 nedelja i već prošle prvu fazu specijalizacije, izgubile kapacitet za nekontrolisani rast i „znaju“ u koje ćelije kod tkiva da se izdiferenciraju. To znači da nema rizika od razvoja tumora. Za 17 godina rada klinike, nije bio zabeležen ni jedan slučaj razvoja tumora u periodu posle tretmana kod naših pacijenata.

Da li bolji efekat u lečenju imaju fetalne ili moje matične ćelije?

Neuporedivo bolji efekat u lečenju imaju fetalne matične ćelije. Tri su ključna argumenta:

1.   Broj: 50 miliona fetalnih matičnih ćelija, prema maksimum 1 milion vaših

2.   Potentnost: fetalne totipotentne matične ćelije, prema vašim pluripotentnim

3.   Kvalitet: za lečenje vam trebaju zdrave fetalne, a ne vaše bolesne matične ćelije.


Zašto moj lekar nije savetovao tretman matičnim ćelijama?

Može se govoriti samo o  ličnoj ili individualnoj zainteresovanosti lekara za dostignuća na polju lečenja matičnim ćelijama onih bolesti i stanja za koje klasična medicina nema nikakav odgovor. 

Da li mi je potrebna viza i putno osiguranje za odlazak u Ukrajinu?

Kliknite ovde a potom na naziv svoje zemlje da bi ste videli da li Vam je potrebna viza za putovanje u Ukrajinu. Za građane Srbije nije potrebna viza. Obavezno pribavite zdravstveno putno osiguranje za sebe i pratioce.Cena lečenja je u najvećem broju slučajeva 10.000 EUR, ali šta je uračunato u nju?

•    Transfer u Kijevu: aerodrom > hotel > aerodrom
•    Svakodnevni transfer: hotel > klinika > hotel
•    Pregledi specijalista neurologa i lekara drugih specijalnosti
•    Usluga prevodioca na klinici, uslužno korišćenje kolica (po potrebi)
•    Tretman FSC matičnim ćelijama i testovi (MRI, RTG, laboratorija itd...)
•    Medikacija, ukoliko bude potrebno
•    Redovno praćenje napretka vašeg stanja nakon tretmana

Da li ima doplata i da li je tretman jeftiniji ako se obratim klinici "direktno"?

Svaki pacijent plaća posebno avio karte za sebe i eventualno pratioca, kao i boravak u hotelu. Tako povratna avio karta za Kijev košta od 200 EUR, a noćenje u hotelu, sa uključenim doručkom u cenu, od 65 EUR.  Kada se obratite nama, vi ste se zapravo već obratili klinici, na čijoj web stranici smo i oficijeno  predstavljeni kao njen predstavnik. Molimo klinknite na: EmCell.  Cena lečenja ista, 10.000 EUR, bez obzira da li zovete nas ili Kijev.


Koje bolesti i stanja se mogu tretirati matičnim ćelijama?

- Povreda kičmene moždine
- Bolesti srca
- Šlog
- Diabetes Mellitus tip 1 i 2
- Metabolički sindrom
- Diabetična neuropatija
- Cerebralna paraliza
- Usporen psihomotorni razvoj
- Idiopatska encefalopatija
- Autizam
- Mišićna distrofija
- Multipla skleroza
- ALS / amiotrofična lateralna skleroza
- Alchajmer
- Parkinson
- Druga neurološka obolenja
- Kardiovaskularne bolesti & Anemija
- Arterijska hipertenzija
- Bolesti očiju & Makularna degeneracija
- Bolesti jetre

- Osteoartroza
- Reumatoidni artritis
- SMA 1, 2 i 3 /spinalna mišićna atrofija
- Erektivna disfunkcija
- Ulcerativni kolitis, Chronova (Kronova) bolest
- HOBP / hronična opstruktivna bolest pluća
- Emfizem pluća
- Anti-Aging, tretman protiv starenja
- Anemija
- Lupus
- Muška neplodnost

- Fridrajhova ataxia

- Kancer (stabilizovan)
Priče pacijenata


Sandra P. – Cerebralna paraliza

Par dana nakon implantacije matičnih ćelija, prestala je da koluta sa očima (fiksiran pogled na gore u levu stranu, na momenat). I odmah joj se regulisala stolica, sada je ima svaki dan, a ranije nije mogla čak i po 5-6 dana. Sada se više smeje, pogled je zreliji, mimika lica je bogatija.

Manje je pospana, pa se bolje može raditi sa njom. Manipulacija predmetima je bolja, duže zadržava igračke u rukama, i više razume šta sa njima treba da radi, ne baca ih tako često kao ranije.

U stojećem položaju uz pridržavanje, oslonac na stopala uglavnom pun. Kolena manje savija nego ranije.

Na kratko uspeva da održi stojeći stav kada se sama pridržava. Kada sedi na lopti ili stolici, kada joj se pruže ruke pokazuje inicijativu da sama ustane (sama se vuče rukama na gore).

Do kraja decembra imala je napade skoro svaki drugi dan, a sada su prošle 4 nedelje bez i jednog napada. Ona se ponaša kao da smo joj ukinuli neki lek, ali nismo, još uvek pije sva tri leka (Eftil, Lamictal, Ospolot).

>> Popunite osnovni formular

>> Pročitajte priče pacijenata

>> Video zapisi pacijenata

VIDERMA - Terapija matičnim ćelijama


Code Optimisation, CMS and SEO by CSSDIZAJNERKE