Video zapisi pacijenata

Autizam

Emfizem i hronična opstruktivna bolest pluća HOBP (Novi Sad), 4 meseca nakon implantacije

Povreda kićmene moždine (Ruma)

Kašnjenje u psihomotornom razvoju i epilepsija G40 (Beograd)

Lisencefalija (lissencephaly)(Novi Sad)

Mišićna distrofija, (USA-Wisconsin)

Diabetes sa polineuropatijom (Danska televizija-kanal TV2)

Nedostatak kiseonika pri porođaju, (pacijent iz USA, Los Angeles)
>> Popunite osnovni formular
>> Pročitajte priče pacijenata

>> Kontaktirajte nas
>> Popunite osnovni formular
>> Pročitajte priče pacijenata

>> Kontaktirajte nas
>> Popunite osnovni formular
>> Pročitajte priče pacijenata

>> Kontaktirajte nas
>> Popunite osnovni formular
>> Pročitajte priče pacijenata

>> Kontaktirajte nas
>> Popunite osnovni formular
>> Pročitajte priče pacijenata

>> Kontaktirajte nas
>> Popunite osnovni formular
>> Pročitajte priče pacijenata

>> Kontaktirajte nas

>> Popunite osnovni formular
>> Pročitajte priče pacijenata

>> Kontaktirajte nas
>> Popunite osnovni formular
>> Pročitajte priče pacijenata

>> Kontaktirajte nasVIDERMA - Terapija matičnim ćelijama


Code Optimisation, CMS and SEO by CSSDIZAJNERKE